Wybór dostawcy PPK w praktyce

Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników powinien wybrać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Kwestia wyboru instytucji finansowej często jest bagatelizowana i odkładana na ostatni moment – niesłusznie.

Dokonując wyboru instytucji finansowej nie należy kierować się wyłącznie kryterium ceny, ale mając na uwadze m.in.:

  • najlepiej rozumiany interes pracownika,
  • proponowane warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
  • posiadane doświadczenie instytucji finansowej w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.

Ponieważ nieodpowiedni wybór instytucji zarządzającej PPK może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy, właściwa selekcja dostawcy PPK jest jedną z najważniejszych czynności w kontekście funkcjonowania całego programu.

Ponadto należy pamiętać, że:

  • instytucja finansowa może odmówić podpisania umowy o zarządzanie PPK (jedyną instytucją, która musi podpisać umowę o zarządzanie PPK jest PFR), a
  • instytucje finansowe już dziś zaczynają wybierać klientów, z którymi gotowe są współpracować (wybierają odpowiednio duże podmioty).

Dlatego nie należy zostawiać wyboru instytucji finansowej do programu PPK na ostatnią chwilę – uwaga przede wszystkim do podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób, które żyją w świadomości ustawowego obowiązku od 1 stycznia 2020 lub później.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl