Uważaj, aby nie uchybić terminom

16 maja 2020 weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Tarcza 3.0).

Tarcza 3.0 przywraca bieg terminów materialnych w prawie administracyjnym oraz terminów sądowych i procesowych:

  • terminy, które nie zaczęły biec na podstawie Tarczy 1.0 rozpoczną bieg 23 maja 2020 r,
  • terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie Tarczy 1.0 biegną dalej od 23 maja 2020 r.

Należy być czujnym, bowiem indywidualne akty administracyjne wydane po 31 marca 2020 r. zawierają mylne (z dzisiejszej perspektywy) pouczenie, że bieg terminów na ich wzruszenie nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl