Utrwalona praktyka interpretacyjna – pomocna dłoń czy martwy przepis?

Już od ponad roku podatnicy mogą powoływać się przed organami administracji skarbowej na utrwaloną praktykę interpretacyjną, czyli:

 • wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisu prawa podatkowego dominujące w wydawanych interpretacjach indywidualnych
  • w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz
  • w takim samym stanie prawnym,
 • dominujące w trakcie okresu rozliczeniowego oraz przez 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego,

– zyskując identyczną ochronę, jak w przypadku wydania interpretacji indywidualnych.

 

Utrwalona praktyka, która miała odciążyć KIS przez zmniejszenie ilości wydawanych interpretacji indywidualnych wpisuje się obok objaśnień podatkowych w „miękką ochronę”.

 

Dlaczego miękką? Bo może w sposób:

 • łatwy (poprzez zmianę stanowiska KIS) i
 • „hurtowy” (dotknie wszystkich nieposiadających interpretacji indywidualnych)

– zostać zmieniona oraz istnieją proste sposoby na kwestionowanie jej istnienia w zakresie, w jakim podatnik się na nią powołuje, poprzez:

 • twierdzenie, że stan faktyczny podatnika jest inny niż w interpretacjach utrwalonej praktyki, lub
 • negowanie, że stanowisko KIS jest w danym zakresie dominujące (nieostre kryterium nie daje wskazówki czy „dominujące” to już 51% interpretacji czy dopiero 99%).

 

Nadto nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której podatnik stwierdza istnienie utrwalonej praktyki w okresie X, licząc na realną ochronę, po czym interpretacje, które były mu znane:

 • zostają zmienione (znikają z bazy interpretacji indywidualnych), a
 • podatnik pozbawiony ochrony żyje w błogiej nieświadomości i poczuciu bezpieczeństwa.

 

Powyższe pokazuje, iż utrwalona praktyka interpretacyjna:

 • może być ostatnią deską ratunku w trakcie prowadzonych u podatnika postępowań, jednak
 • nie jest to „narzędzie” do zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego – w tym zakresie spokojny sen w dalszym ciągu gwarantuje „tradycyjna” interpretacja indywidualna.

 

W kontekście nasilonych działań kontrolnych utrwalona praktyka interpretacyjna jest raczej pułapką zastawioną przez fiskusa niż pomocną dłonią, na jaką wygląda.

 

 

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl