Uproszczona APA – MF przerywa milczenie

MF opublikowało założenia do projektu ustawy, zgodnie z którymi wprowadzona zostanie uproszczona APA:

  • uproszczenie obejmie zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych oraz obniżenie opłat administracyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji;
  • będzie możliwe przeniesienie wniosków z obecnej procedury („standardowej”) do procedury uproszczonej i odwrotnie;
  • RM powinna przyjąć projekt ustawy MF i skierować go do Sejmu w II kwartale 2019 r.

W związku z powyższym podatnicy powinni rozważyć wstrzymanie się z wnioskami w ramach „standardowej” procedury. Wygląda na to, że MF w końcu wyszło na rozgrzewkę i niebawem rozpocznie ważny dla podatników mecz.

Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Email: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl