Ceny transferowe cz. II

Usługi o niskiej wartości dodanej oraz restrukturyzacja. Zdefiniowanie usług o niskiej wartości dodanej, ich przykłady oraz sposób dokumentacji. Rozpoznanie restrukturyzacji na dobrach materialnych, niematerialnych, zintegrowanej części przedsiębiorstwa, a także działalności przynoszącej stratę oraz wycena rekompensaty związanej z restrukturyzacją.