Sprawozdanie finansowe – dostęp do portalu

Jak wskazywaliśmy w alercie z dnia 1 marca 2018 r. – od tego roku następuje zmiana w zakresie przekazywania sprawozdań finansowych (więcej na: https://rzecznikpodatkowy.pl/sprawozdanie-finansowe-zlozenie-w-formie-elektronicznej/).

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiono już portal, przez który będzie można złożyć sprawozdania finansowe:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

 

Zgłoszenie dokumentów będzie wymagało posiadanie konta w systemie. W przypadku osób posiadających już konto – konieczna będzie jego autoryzacja przez ePUAP lub podpis elektroniczny.

TLA Kancelaria

Email: sekretariat@tla-kancelaria.pl