Sprawozdania finansowe – struktury logiczne obowiązujące od 1 września 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 20 maja 2019 r.:

  • udostępnione zostały struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2,
  • które będą obowiązywały dla sprawozdań finansowych sporządzonych
    od 1 września 2019 r.,
    dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ministerstwo Finansów wskazało równocześnie, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z MSR, obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2 dostępne są tutaj.

Łukasz Pyjek

Łukasz Pyjek

Email: lukasz.pyjek@tla-kancelaria.pl