Refakturowane usługi noclegowe i gastronomiczne bez odliczenia

NSA w wyroku z dnia 11 września 2019 r. I FSK 2084/15 potwierdził, że:

  • ponieważ wyłączenie dotyczące odliczenia VAT od usług noclegowych i gastronomicznych z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT jest zgodne z prawem unijnym,
  • do usług noclegowych (gastronomicznych) nabywanych przez podatnika, które następnie są odsprzedawane (refakturowane) na rzecz innych podatników, ma zastosowanie wyłączenie odliczenia VAT.

Orzeczenie zgodne jest z wyrokiem TSUE C-225/18, w którym stwierdzono, że państwa członkowskie mogły zachować wyłączenia wprowadzone przed przystąpieniem do UE (co ma prymat nad zasadą neutralności i proporcjonalności).

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl