RAPORT SĄDOWY – Wynajem mieszkań to działalność gospodarcza

NSA w wyroku z dnia 15 stycznia 2019 r. II FSK 14/17 rozstrzygnął sprawę o kwalifikację przychodu z najmu mieszkań (wynajem prywatny czy działalność gospodarcza). Uznając, że wynajem wykonywany jest w ramach działalności gospodarczej stwierdził, że:

  • ilość wynajmowanych mieszkań, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania – są decydujące dla rozstrzygnięcia,
  • fakt, że podatnik nie zajmuje się osobiście poszukiwaniem najemców, kontrolowaniem i rozliczaniem najmu, lecz wynajmuje w tym zakresie profesjonalny podmiot nie ma decydującego znaczenia.

W stanie faktycznym podatnik był właścicielem kilku mieszkań i zamierzał nabyć kolejne kilka. Niestety NSA nie dał jasnych wskazówek, od jakiej konkretnej liczby mieszkań wynajem następuje w ramach działalności gospodarczej.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl