RAPORT SĄDOWY – Interpretacja chroni „szeroko”

NSA w wyroku z dnia 21 marca 2019 r. I FSK 1605/18:

  • nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że ochrona z interpretacji obejmuje wyłącznie zwolnienie z zapłaty zaległości podatkowych (ochrona wąska), ale
  • stwierdził, że ochrona ta obejmuje także zwrot podatku wynikający z nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym (ochrona szeroka).

Stanowisko sądu zgodnie, z którym istotą ochrony wynikającej z interpretacji jest uwolnienie podatnika od wszelkich negatywnych skutków związanych z zastosowaniem się do niej, należy ocenić pozytywnie. Odmienne stanowisko sądu czyniłoby z interpretacji, uzyskanej przez podatnika, pułapkę zastawioną przez administrację skarbową:

  • podatnik błędnie zakładałby, że uzyskał ochronę dotyczącą planowanych działań, a
  • po ich realizacji organy podatkowe kwestionowałyby wskazane w interpretacji rozliczenie.
Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl