Protokół odbiorczy momentem wykonania usługi

NSA w wyroku z dnia 18 lipca 2019 r. I FSK 65/16 stwierdził, że protokół odbioru może stanowić podstawę do przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego. Przypadek taki zajdzie, jeżeli (łącznie) odbiór na podstawie protokołu:

  • wynika z określonych uregulowań umownych,
  • wiąże się z ostatecznym wykonaniem kontraktu,
  • znajduje odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej branży,
  • związany jest z momentem ustalenia świadczenia wzajemnego (od ustaleń protokołu zależy wysokość wynagrodzenia).

 

Orzeczenie zgodnie jest z komentowanym przez TLA wyrokiem TSUE C-224/18. Mając w pamięci zapowiedź Ministerstwa Finansów – czekamy na ostateczne stanowisko MF w sprawie (miało pojawić się po orzeczeniu NSA).

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl