Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązująca od 13 lipca 2018 ustawa nakłada m.in. obowiązek wdrożenia procedury whistleblowing.

Czytaj więcej