Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązująca od 13 lipca 2018 ustawa nakłada m.in. obowiązek wdrożenia procedury whistleblowing.

Czytaj więcej

Umowa o pracę z „niemal jedynym” wspólnikiem a ubezpieczenie społeczne

Umowa o pracę jedynego lub „niemal jedynego” wspólnika nie zapewnia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu pracownika.

Czytaj więcej