Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązująca od 13 lipca 2018 ustawa nakłada m.in. obowiązek wdrożenia procedury whistleblowing.

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe wezwania w związku z naruszeniami RODO

Od pewnego czasu pojawiają się niepokojące informacje o otrzymywaniu przez różnych przedsiębiorców wezwań do uiszczenia „grzywny” lub innego tego typu świadczenia na rzecz Głównego Inspektora Nadzoru Ochrony Danych Osobowych lub innego podobnego „podmiotu”.

Czytaj więcej
data: 19 listopada 2018, kategoria: Prawo autor:

Pracownik tymczasowy a upływ 18-sto miesięcznego okresu wykonywania pracy

Nowelizacja obowiązująca od czerwca 2017r. wprowadziła zmiany, wskutek których od 30 listopada 2018 r. nie będzie możliwe dalsze korzystanie z pracy tych samych pracowników tymczasowych, nawet w przypadku ich zatrudnienia w innej agencji.

Czytaj więcej

Umowa o pracę z „niemal jedynym” wspólnikiem a ubezpieczenie społeczne

Umowa o pracę jedynego lub „niemal jedynego” wspólnika nie zapewnia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu pracownika.

Czytaj więcej