Podatnik zabronił kontrolującym wejścia na budowę. W sądzie tłumaczył, że nie mieli kasków. Przegrał.

Kontrolowany odmówił kontrolującym wstępu na teren budowy z uwagi na brak u urzędników odzieży ochronnej (kasków). W związku z tym został ukarany karą porządkową.

 

Idąc po sprawiedliwość do sądów, kontrolowany argumentował, że:

  • nie ma obowiązku posiadania i udostępniania dodatkowej odzieży ochronnej na potrzeby kontrolujących,
  • kontrolujący powinni mieć ze sobą własne kaski, bowiem
  • odzież ochronna powinna zostać zapewniona kontrolującym przez ich pracodawcę.

 

Stanowisko podatnika nie spotkało się tym razem ze zrozumieniem sądów – przegrał zarówno w I, jak i II instancji. Ostatecznie NSA w wyroku z 18 lipca 2018 o sygn. I FSK 874/18 uznał, że:

  • mając na uwadze obowiązek kontrolowanego do:
    • współdziałania z kontrolującymi,
    • umożliwienia wstępu do miejsca, w którym mają być prowadzone czynności kontrolne,
  • jest on zobligowany do zapewnienia osobom przeprowadzającym kontrolę podatkową odpowiedniej odzieży, w tym m.in. kasków ochronnych.

 

W ocenie NSA odmowa wstępu byłaby zasadna tylko w sytuacji, w której kontrolujący nie zastosowaliby się do warunków przeprowadzania oględzin zapewnionych przez kontrolowanego.

 

Jak potraktować powyższe orzeczenie? Najlepiej jako ostrzeżenie dla kontrolowanych – jeżeli odmawiają czegoś kontrolującym, powinni mieć do tego bezdyskusyjne podstawy.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl