Podatki i prawo – rzeczowo | Strona 38

Dostawa gruntu zabudowanego w cenie gruntu bez budynków a stawka VAT

NSA stanął na stanowisku, że dostawa gruntu zabudowanego, którego cenę pomniejszono o wartość wybudowanych przez użytkownika gruntu budynków, nie może być kwalifikowana jako dwie dostawy (odpłatna gruntu i nieodpłatna budynku), lecz powinna być  uznana za jedną dostawę i opodatkowana stawką właściwą dla znajdujących się na tym gruncie budynków.

Czytaj więcej
data: 19 grudnia 2011, kategoria: Podatki, VAT autor: Joanna Lentka