Sprzedaż nieruchomości po cenie niższej niż wartość rynkowa

NSA uznał, że uzasadnioną przyczyną określenia w umowie sprzedaży nieruchomości ceny niższej od wartości rynkowej jest fakt określenia takiej ceny w umowie przedwstępnej, o ile cena w niej ustalona na dzień zawarcia umowy była zgodna z wartością rynkową nieruchomości.

Czytaj więcej
data: 18 września 2012, kategoria: PIT i ZUS, Podatki autor: Tomasz Ulatowski

Sprzedaż wierzytelności po korekcie podatku należnego

W wyroku z dnia 29 czerwca 2012 r. WSA w Warszawie stwierdził, iż zbycie na rzecz osoby trzeciej wierzytelności, po wcześniejszym skorzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 89a ustawy o VAT (tzw. ulga na złe długi), nie powoduje obowiązku zwiększenia skorygowanego uprzednio VAT należnego.

Czytaj więcej
data: 17 września 2012, kategoria: Podatki, VAT autor: Tomasz Świątek