Korekty TP dotyczące 2018 r. – według jakich przepisów?

MF w opublikowanym komunikacie wskazał, że:

  • korekty TP wystawione w 2019 r., a dotyczące transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. powinny być ujmowane w księgach podatkowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi przed 1 stycznia 2019 r.
  • z kolei „nowe przepisy” w zakresie korekt TP (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) dotyczą transakcji kontrolowanych realizowanych po tej dacie.

MF tym samym rozwiał pojawiające się wśród podatników wątpliwości, według jakich regulacji należy ujmować korekty dotyczące roku 2018.

Remigiusz Markiel

Remigiusz Markiel

Email: remigiusz.markiel@tla-kancelaria.pl