Kontrole krótsze niż chce organ

NSA w wyroku z dnia 19 lutego 2020 r. I FSK 2234/19:

  • nie zgodził się z dotychczasową interpretacją (zarówno sądów jak i organów), że w ramach limitu czasu na kontrole liczą się tylko dni, w których kontrolerzy przebywają w siedzibie firmy,
  • stwierdził, że limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy to 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych.

Orzeczenie może być prawdziwą rewolucją radykalnie redukującą czas prowadzenia kontroli przez organy. Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku z wielką niecierpliwością.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl