Koniec ulgowego traktowania opóźnień w raportowaniu MDR

Przypominamy, że zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 31 stycznia 2019 r. dotyczącymi MDR:

  • opóźnione wykonanie obowiązków informacyjnych o schematach podatkowych, w okresie od 1 marca do dnia 30 kwietnia,
  • będzie traktowane jako przypadek mniejszej wagi.

Od 1 maja podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe raportowanie schematów, bowiem ewentualne uchybienia w wykonywaniu obowiązku informacyjnego może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl