Exit tax – dodatkowy koszt transgranicznej restrukturyzacji już od 2019 r.

Dyrektywa ATAD nakazuje wprowadzenie do 1 stycznia 2020 r. regulacji dotyczących opodatkowania odpowiednio ustalonej wartości przenoszonych aktywów, w przypadku przeniesienia ich z jednego państwa do innego państwa pomiędzy:

  • siedzibą a zakładem,
  • zakładem a siedzibą,
  • zakładem a zakładem,

– o ile w związku z przeniesieniem państwo siedziby/zakładu nie będzie miało już prawa do opodatkowania przenoszonych aktywów ze względu na przeniesienie.

Analogiczna zasada ma dotyczyć przeniesienia rezydencji podatkowej do innego państwa,
z wyłączeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie.

Powyższe oznacza, że w przypadku przeniesienia przez podatnika w ramach działalności części/całości biznesu za granicę, wyprowadzka taka, będzie kosztowała exit tax, którego wysokość uzależniona będzie od wartości wywożonych aktywów.

Obecnie przygotowywany jest projekt ustawy wprowadzający exit tax. MF zapowiada, że:

  • dyrektywa wymaga wprawdzie opodatkowania osób prawnych, jednak projekt ustawy dotyczy także osób fizycznych,
  • podatek w ma zacząć obowiązywać już od początku 2019 r.

Na chwilę obecną nie znamy szczegółowych planów MF, które milczy np. na temat możliwości rozłożenia płatności podatku na raty – przewidywanego przez Dyrektywę. Po opublikowaniu projektu ustawy poinformujemy Państwa o przyjętych w nim rozwiązaniach.

Maciej Kubica

Maciej Kubica

Email: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl