CIT TP/PIT – TP czy ORD-U? Obowiązki za 2017 r.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, informacji ORD-U nie mają obowiązku składać podatnicy zobowiązani do złożenia sprawozdania CIT – TP lub PIT – TP.

 

Wspomniane wyżej wyłączenie nie jest jednak wyłączeniem bezwzględnym. Ordynacja Podatkowa stanowi bowiem, że wspomniane wyłączenie nie dotyczy podatników, którzy dokonywali transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”.

 

Ciekawą kwestią jest fakt, że o braku możliwości skorzystania z wyłączenia będzie decydował sam fakt dokonywania transakcji z takimi podmiotami, bez względu na to, czy transakcje te będą spełniały wymogi ujęcia ich w ORD-U.

 

Przypominamy, że termin na złożenie ORD-U upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – w roku 2018 dla większości podatników będzie to zatem 3 kwietnia.

TLA Kancelaria

Email: sekretariat@tla-kancelaria.pl