CIT 2018 – Wyjaśnienia MF w zakresie limitu kosztów

W związku z interpretacyjną burzą, która rozpętała się nad wykładnią (obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.) art. 15e ustawy o CIT, który w zakresie niektórych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych wprowadził ograniczenia w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów – Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w tym zakresie, dotyczące w szczególności:

 

Co ciekawe, stanowisko MF np. w zakresie kosztów bezpośrednio związanych jest odmienne od niekorzystnego dla podatników stanowiska prezentowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

 

Opublikowane wyjaśnienia niestety nie posiadają mocy wiążącej – mają jedynie charakter informacyjny, ale miejmy nadzieję, że ten dysonans interpretacyjny zakończy się na korzyść podatników. Z pewnością najlepszym rozwiązaniem byłoby wydanie interpretacji ogólnej, która ujednoliciłaby wykładnię art. 15e ustawy o CIT.

TLA Kancelaria

Email: sekretariat@tla-kancelaria.pl