Call-off stock – korzyści i obowiązki

Uproszczenie call-off stock może stać się przydatne dla podatników, którzy wykonują wiele transakcji wewnątrzwspólnotowych z tymi samymi kontrahentami. Do korzyści płynących z zastosowania tego uproszczenia należy:

  • brak obowiązku rejestracji w kraju, na terenie którego znajduje się magazyn,
  • nietransakcyjne przesunięcie towarów – brak obowiązku rozpoznania WNT w momencie wysyłki do magazynu na terenie kraju, do którego towary są wysyłane,
  • rozpoznanie WDT przez dostawcę, dopiero w momencie pobrania towaru przez nabywcę z magazynu,
  • powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z zasadą WDT – w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (odebrano towar).

Zastosowanie call-off stock niesie też za sobą pewne obowiązki:

  • składanie informacji podsumowującej z wykazaną dostawą do magazynu (za miesiąc, kiedy towar zostanie wysłany),
  • prowadzenie ewidencji przemieszczanych towarów, zgodnie z rozporządzeniem 282/2011,
  • pilnowanie 12-miesięcznego terminu odbioru towarów z magazynu przez nabywcę,
  • weryfikacja czy wszystkie warunki są spełnione w celu zastosowania uproszczenia,
  • podatnik prowadzący magazyn call-off stock na terytorium kraju będzie zobligowany do złożenia zawiadomienia o prowadzeniu takiego magazynu do naczelnika urzędu skarbowego (tak zakłada projekt ustawy).

Procedura call-off stock – jak wszystkie zmiany i nowości – ma swoje plusy i minusy, jednak to uproszczenie wydaje się być wyjściem w stronę podatników, a przede wszystkim ujednolica zasady stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Wiktoria Szpineta

Wiktoria Szpineta

Email: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl