Beneficjent rzeczywisty a rzeczywisty właściciel

W dniu 13 października 2019 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr), do którego spółki będą zobowiązane zgłaszać beneficjentów rzeczywistych.

Chyba każdemu hasło „beneficjent rzeczywisty” kojarzy się w pierwszej kolejności z „rzeczywistym właścicielem płatności” w podatku u źródła i aż cisną się na usta pytania:

  • Czy beneficjent rzeczywisty to rzeczywisty właściciel płatności w podatku u źródła?
  • Czy pojęcia te są tożsame?
  • Czy sposoby identyfikacji obu tych podmiotów są analogiczne?

Odpowiedź na te pytania brzmi – nie. Pomimo podobnego brzmienia obu tych nazw, są to zupełnie inne podmioty. Inne są również sposoby i narzędzia służące do ustalenia, kto jest beneficjentem rzeczywistym, a kto jest rzeczywistym właścicielem.

Różnice między beneficjentem rzeczywistym a rzeczywistym właścicielem płatności.

Przykładowo:

  • beneficjentem rzeczywistym może być tylko osoba fizyczna,
  • a rzeczywistym właścicielem płatności może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (najczęściej jest to osoba prawna),
  • głównym kryterium ustalenia beneficjenta rzeczywistego jest sprawowanie kontroli nad konkretnym podmiotem (powiązanie),
  • podczas gdy rzeczywistym właścicielem jest podmiot, który otrzymuje płatność dla własnej korzyści, nie jest pośrednikiem w przekazywaniu tej płatności i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby (niezależnie

Elementem, który z pewnością łączy oba pomioty, jest występująca często trudność i brak 100% pewności w ustaleniu zarówno beneficjenta rzeczywistego, jak i rzeczywistego właściciela płatności…

Karolina Obstój

Karolina Obstój

Email: karolina.obstoj@tla-kancelaria.pl